Stawianie plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ogrodzenia plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PCV na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie PVC na plot i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy przewidywane plotki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy